Reklam işlərində hansı növ reklam hərflərindən istifadə olunur?

Reklam işlərində hansı növ reklam hərflərindən istifadə olunur?

Reklam işlərində hansı növ reklam hərflərindən istifadə olunur?

Bu günki, Bloq yazısı son zamanlar daha çox istifadə olunan reklam hərfləri haqqındadır. Bu yazıya keçmədən öncə, MOBİL LED EKRAN VƏ LED EKRAN REKLAMIN YEDDİ ÜSTÜNLÜYÜ haqqında oxuya bilərsiniz.

Reklam herfleri işləri

Ümumiyyətlə, reklam hərfləri  şirkət və ya mağaza adları üçün xüsusi dizayn olunaraq hazırlana bilir. Bu zaman istəyə uyğun dizayn və ölçülər təqdim edilir. Elə isə gəlin bu istifadə olunan reklam hərfləri ilə tanış olaq:

Reklam hərflərinin növləri

1.Metal Qabarıq reklam hərfləri

Metal Qabarıq  hərflər kənarları alüminiumdan işlənmiş xüsusi büküm aparatı ilə bükülən, üzü orqsteklo, kənarları isə isə, istənilən rəngdə boyanmış alüminiumdan ola bilər. Üzü metal olan  hərflərdə isə, xüsusi dəmirkəsən lazerlə metal kəsilir, kənar metalları lazer qaynaqla montaj olunur.

Metaldan qabariq herf reklamlar

2. Xrom reklam hərfləri

Xrom hərflər – 11% xromu olan, paslanmaz üz və yan hissədən ibarətdir. Yan hissələri xüsusi 304 markalı paslanmazdan olur ki, bu da  hərfin həm görünüşünə, həm də uzun ömürlülüyünə gətirib çıxarır. Paslanmazların koroziyaya qarşı kimyasal reaksiyaları var.

Xrom herfler

3. Neon reklam hərfləri

Neon trubaların köməyilə hazırlanmış reklam yazısıdır. Neon – inert qazlar siyahısından kimyəvi elementdir. Adətən bu neon reklam növünə qaz-işıq reklam da deyilir. Lampalar istənilən formalı və uzunluqlu borular şəklində hazırlanır. Üstünlükləri: öz orijinallığı ilə diqqəti cəlb edən, qeyri-standart, gözəgəlimli reklam həlli.

Neon herflerden reklam

4.Pixel reklam hərfi

Yuxarıda qeyd edilən növlərdən başqa Pixel hərflərdə vardır. Bu hərflər xüsusi formatda hazırlanır. Onuda qeyd edək, bu növlər arasında qiymət, forma və keyfiyyət fərqləri vardır.

Pixel reklam herfleri

Azərbaycanda reklam hərflərinin sifarişi

“Piramida Reklam” şirkəti olaraq, sizlərə neon, metal qabarıq, xrom və pixel reklam hərflərindən istifadə etməklə reklam işləri, təklif edirik. Bizimlə əməkdaşlıq üçün müraciət edə bilərsiniz. Hər zaman xidmətin ən yaxşısını göstərən şirkət, daima müştəri məmnuniyyətini özünə məqsəd olaraq müəyyən etmişdir. Bütün reklam xidmətlərinin təşkili zamanı xüsusi diqqət və qayğı göstərilir.

 

VİNİL BANER REKLAM İŞLƏRİNİN 7 ÜSTÜNLÜYÜ

REKLAM İŞLƏRİNİN HAZIRLANMASI PROSESİ NECƏ GEDİR?

AZƏRBAYCANDA REKLAM ŞİRKƏTLƏRİNİN FƏALİYYƏTİ

ƏNƏNƏVİ REKLAMIN ƏHƏMİYYƏTİ,REKLAM VƏ MARKETİNQ

PANDEMİYANIN REKLAM ŞİRKƏTLƏRİNƏ TƏSİRİ