İşlərimiz / ADANA ailəvi restoranı

Adana ailəvi restoranı üçün maşın boyası ilə hazırlanmış
işıqlı qabarıq hərf