Çöl reklam işləri | Totem, Pilon və Billboard

Çöl reklam işləri | Totem, Pilon və Billboard

Çöl reklam işləri | Totem, Pilon və Billboard

Bu yazıda ilk öncə  çöl reklam işlərinin əhəmiyyətinindən qeyd etmək istərdim. Yazıya keçmədən öncə REKLAM İŞLƏRİNDƏ HANSI NÖV REKLAM HƏRFLƏRİNDƏN İSTİFADƏ OLUNUR?yazımızla tanış ola bilərsiniz.

İndi keçid alaq əsas məsələyə. Çöl reklam işləri obyeklərin xaricinə xüsusi dizayn verməklə, sizin biznesinizə əlavə dəyər qatır. Bunu kiçik bir nümunə üzərindən izzah edək. Adətən insanlara şamil olunsa da, bunu biznes üzərindən də izzah edə bilərik. İnsan xaricinə görə qəbul edilir, daxilinə görə isə qiymətləndirilir. Biznesdədə bu cürdür, sizin mağazanıza daxil olmadan müştəri kənardan baxır, ola bilsin sizinlə yanaşı bir neçə rəqib mağazalarda mövcuddur, bu zaman ilk təsiredici amil çöl reklamları hesab olunur. Xüsusi istifadə olunmuş dizaynla, müştərilər üçün cəlbedici mesajlar vermək mümkündür. Lakin təkcə obyektin üzərində yox, ondan kənarda da bir çox çöl reklam nümunələri hazırlamaq mümkündür. Pilon, Totem və Billboard bu tip reklamlar üçün nümunə hesab edilir.

Totem reklam işi

Totem  reklam işləri ideal açıq hava reklam növü hesab olunur. Totemlərdən uzun məsafəli yollarda, adətən şəhərlər arası yollarda, uzaq məsafədən sizin markanı və ya məshulları göstərmək üçün istifadə olunur. Müştərinin zövqünə uyğun bir şəkildə işıqlı və ya işıqsız ola bilər.

totem reklam isi

Pilon reklam işi

Ayrıca dayanan reklam konstruksiyasıdır. Pilon reklam işləri adətən iş yerinin qabağında firmanı və yaxud mağazanı tanıtmaq məqsədi ilə istifadə olunur. Totem çöl reklam işləri ilə yanaşı Pilon  reklam işləri də çox diqqət cəlb edəndir. Xüsusilə dizayn və istifadə olunan materiallardan çox şey asılıdır.Pilon reklamların aşağıdakı üstün xüsusiyyətləri vardır:

  • İmic
  • İstənilən ölçüdə sifariş oluna bilər
  • Yol kənarında olması
  • Totemə nisbətən daha ucuz başa gəlməsi
  • Yerdəyişmə zamanı daşına bilməsinin rahat olması

pilon reklam isi

Billboard reklam işi

Billboard çöl reklam işləri iri ölçülü reklam elanlarının yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tututlan müstəqil konstruksiyadır. Billboardlar haqqında daha ətraflı məlumat üçün əvvəlki yazımıza keçid edə bilərsiniz.

billboard reklam

Çöl reklam işlərinin hazırlanması və istehsalı                  

Yuxarıda qeyd olunan üç növdən başqa formalarda da reklam işlərinin hazırlanması və istehsalı ilə məşğul olam Piramida Reklam Şirkəti, sizlərə uyğun qiymətə razı qalacağınız xidmətlər təqdim edir. Əsas meyarımız qazan-qazan olduğu üçün, daim müştərilərimizin razı qalması üçün çalışırıq. Bizimlə əlaqə saxalayaraq, daha ətraflı məlumatlar əldə edə bilərsiniz.

REKLAM İŞLƏRİNDƏ HANSI NÖV REKLAM HƏRFLƏRİNDƏN İSTİFADƏ OLUNUR?

VİNİL BANER REKLAM İŞLƏRİNİN 7 ÜSTÜNLÜYÜ

REKLAM İŞLƏRİNİN HAZIRLANMASI PROSESİ NECƏ GEDİR?

AZƏRBAYCANDA REKLAM ŞİRKƏTLƏRİNİN FƏALİYYƏTİ

ƏNƏNƏVİ REKLAMIN ƏHƏMİYYƏTİ,REKLAM VƏ MARKETİNQ

PANDEMİYANIN REKLAM ŞİRKƏTLƏRİNƏ TƏSİRİ